Türkiye Sutopu Federasyonu Stratejik Planı

MİSYON

Sutopunu ülke geneline yaymak. Bu çerçevede, kurumsal yapı ile birlikte antrenör ve hakem eğitimini en üst düzeye çıkartmak. Tesisleşmeyi sağlayarak veya mevcut tesislerden en iyi şekilde yararlanarak uluslararası düzeyde rekabet edecek alt yapıyı oluşturmak, sutopunu topluma benimsetmek. Kulüplerin güçlenmesi hedefinde sutopu ekonomisinin sürekli olarak büyüyen güçlü bir finansal yapıya sahip olmasını sağlamak. Tüm yaş gruplarında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak ve ülkemizi en iyi şeklide temsil etmek.

Hakem, antrenör ve sporcularımızın uluslararası düzeyde öne çıkmalarını sağlamak.

VİZYON

Temel hedefimiz sutopunda ülkemizi daha ileriye taşımaktır. Bu çerçevede, tüm kurullarımızın, kulüplerimiz ve diğer paydaşlarımızla yüksek düzeyde ve sürekli olarak iş birliği içerisinde bulunmasını sağlamak, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında öncelikle ilk 10, sonrasında ilk 8 ve ilk 4 içerisinde yer almak ve bunun sürekliliğini sağlamak. Yurtiçi yarışmalarda erkeklerdeki U11, U13, U15, U17 ve U19 yaş kategorilerine U9 yaş kategorisini, kadınlarda U15, U17 ve U19 kategorilerine U13, U11 ve U9’u eklemek.

DEĞERLERİMİZ

 • Etik değerlere bağlılık
 • Kuruma ve topluma karşı sorumluluk sahibi olma
 • Karar almada bilgiye ve bilime öncelik tanıma
 • Dürüstlük
 • Yenilikçilik
 • Başarıya inanmışlık
 • Dopingle mücadele
 • Şeffaflık

ÖZ DEĞERLENDİRME (SWOT ANALİZİ)

GÜÇLÜ YANLAR

 • Su topuna odaklanmış bir ekibin varlığı
 • Dünyada Takım Sporlarında Olimpiyatlara katılan ilk takım oyunu olmak
 • İkili kampları ve organize ettiğimiz turnuvaları başarı ile düzenlemek
 • Dünya ve Avrupa Şampiyonası düzenlemiş olmak
 • Twitter, instagram ve facebook (sosyal medya) üzerinden yayınların güncelliği
 • Tüm yaş gruplarında Bölgesel Lig müsabakaları ve Federasyon Kupası müsabakaları yapılması
 • Küçük yaş gruplarında Festival Müsabakalarının (Kadın-Erkek) branşımızın yaygın olmadığı iller tercih edilerek planlanıp yapılması
 • Bakanlık ile çalışmalarda uyum
 • Uluslararası yenilikleri düzenli olarak izleme ve uygulama
 • Ülkemiz insanının (kadın-erkek) yapısına çok uygun bir spor olması

ZAYIF (GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN) YANLAR

 • Uluslararası kuruluşlarla (FINA, LEN) var olan düzeyli ilişkilerin daha da artırılması
 • ·     Sutopunun içinden gelen ve özellikle milli takımlarda uzun yıllar görev yapmış sporcularımızın ilerleyen yıllarda yönetim kadroları ve kurullarda yer almadaki isteksizliği
 • Sutopunun içinden gelen sporcularımızın ilerleyen yıllarda antrenör veya hakem olmaları konusundaki isteksizliği
 • Kulüpler düzeyinde Avrupa kupalarına katılımın düzenli olamaması ve/veya katılanların ilk turda elenmesi
 • Yetersiz nakit akışı
 • Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, … gibi büyükşehirlerde öncelikle sutopu kulüplerinin çalışma yapacağı havuzların olmaması
 • Var olan havuzlarda altyapı çalışmalarının önceliğin yüzme kulüplerine verilmesi nedeniyle 17:00-19:30 saatleri arasında yapamamak
 • Nakdi yardımda bulunacak sponsor bulmadaki zorluklar
 • Su topuna özel antrenmanlarının geliştirilmesine odaklanmış veya yeniliklerin sutopuna kazandırılmasına katkı yapacak ulusal bilim insanı azlığı
 • Milli takım antrenörleri ile kulüp antrenörlerini daha fazla bir araya getirmek
 • Yazılı ve görsel medya görünürlüğünde amatör sporların ortak sorununun su topunda da yaşanması
 • Maçlarımızın TV ve medyada yer almaması nedeni ile sponsor bulunamaması
 • Deplasmanlı Lig maçlarımızın Ulusal Bahis Sitelerinde yer alamaması ve buradan gelecek maddi olanaklardan kulüplerimizin yararlanamaması

FIRSATLAR/OLANAKLAR

 • Belediyelerin (yerel yönetimlerin) olanaklarından yararlanmak
 • Öncelikle Bölgesel Ligleri belediyelerin katkıları ile yürütmek
 • Lise ve Üniversitede verilen milli takım sporcu burs olanaklarının artması nedeni ile sporcuların başarı odaklarının artması, sporcu sayımızın artmaya başlaması

TEHDİTLER

 • Yurtdışına sutopu bursu ile giden sporcularımızın geri döndüklerinde sutopundan kopmuş olmaları veya geri dönmemeleri
 • Maddi olanaksızlıklar nedeniyle I. ve II. Ligler ile Bölgesel Liglerde maç sayılarını artıramamak
 • Su topu kulüplerinin istenen düzeyde kurumsallaşamaması ve mali olanaksızlıklar nedeniyle liglerden çekilmeleri veya faaliyetlerini sürdürememeleri
 • U17, U19 ve sonrasında A milli takımda oynamış sporcularımızın en verimli çağlarında, özellikle “gelecek kaygısı nedeniyle” iş hayatına atılmaları ve sutopundan erken ayrılmaları. Bunun sonucunda Avrupa şampiyonalarına genç sayılabilecek bir ekip ile katılınması  
 • Avrupa kupalarına katılan takımlarımızın final gruplarında yer alamaması ve ilk turlarda elenmeleri
 • Bazı yıllarda kulüplerimizin yüksek maliyet nedeniyle Avrupa Kupalarına katılmak istememesi, katılamaması (federasyon desteğine rağmen)

GELECEKTEKİ HEDEFLER

 • Kendi oyuncularımız arasından kadın milli takım antrenörü yetiştirmek
 • Tüm kulüplerin kadın takımlarının oluşmasına yardımcı olmak
 • Kadın milli takımları Anadolu ve İstanbul takımlarından oluşmakta iken erkek milli takımları daha çok İstanbul takımlarından oluşmaktadır. Erkek milli takımlarının da tüm kulüplerin katkısını içerecek şekilde oluşmasının sağlanmasına katkıda bulunmak
 • Her dönem uluslararası federasyon kurullarda aktif üyelerin olmasını sağlamak
 • Kadınlarda deplasmanlı sutopu süper ligini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak
 • Tüm liglere isim sponsorluğu bulmak
 • Kulüp yöneticili eğitim programları oluşturmak
 • Var olan video analizi gibi teknoloji gerektiren süreçlerin tamamen federasyon olanakları ile yapılmasını sağlamak
 •  Plaj sutopu ve mastırlar kapsamındaki mevcut çalışmaları geliştirmek
 • Uluslararası antrenör ve hakem kurslarına katılımı teşvik etmek 
 • İl bazında takım sayısını arttırarak bu illerde il müsabakaları yaparak maç sayısını arttırmak
 • Sutopunun medyada daha fazla yer almasının sağlamak