2. VE 3. KADEME UYGULAMALI ANTRENÖR KURSLARI

Uygulamalı Antrenör Kurs Programları;

  • 2. kademe 04- 10 Eylül 2023, Bolu
  • 3. kademe 18- 24 Eylül 2023, Bolu

Kurslara başvuru tarihi federasyonumuz tarafından ilan edilecektir.

Antrenör kurslarına katılacak katılımcı sayısının belirlenmesi için ekte verilen bilgi formunun doldurulup 28 Temmuz 2023 tarihine kadar federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Federasyon mail adresi: turksutopu@hotmail.com

ANTRENÖR BİLGİ FORMU