3. Kademe Kıdemli Antrenör Uygulama Kursu

3. Kademe Kıdemli Antrenör Uygulama Kursu yeterli katılım sağlanmadığı için ileri tarihe ertelenmiştir.